Nakoľko naša škola má len výdajňu stravy, nie vlastnú školskú jedáleň, stravu pre žiakov zabezpečujeme dovozom zo školskej jedálne Základnej školy, Námestie mládeže 587/17, Zvolen

Vedúca školskej jedálne:  Mária Černayová

Tel. číslo:  045/5350 254

Mail: jedalendeviatka@szm.sk

IBAN: SK25 0200 0000 3500 1753 4412

Pracovná doba: 7.00 hod. – 15.00 hod.

Odhlasovanie obedov:

cez stránku: www.strava.cz – číslo jedálne: 9017 – prihlasovacie údaje pridelené v ŠJ

telefonicky: v daný deň od 7.00 hod. – 8.00 hod.

Jedálny lístok od 27.03.2023  (klikni na odkaz)

Informácie o platbách:

Informácie o platbách   (klikni na odkaz)

Stanovenie ceny jedla od 01.03.2023   (klikni na odkaz)

Novinky

Comments are disabled.