K 31.12.2022 naše CŠPP skončilo svoju činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím – tzv. transformáciou poradenských zariadení. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa na základe platnej školskej legislatívy spája od 1.1.2023 s Centrom  pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen a jeho novým názvom je Centrum poradenstva a prevencie Zvolen (CPP).

Sídlo tohto elokovaného pracoviska ostáva aj naďalej na adrese Sokolská 109, Zvolen

Kontakt: telefón – 045/5459387

email – cppzvolen@gmail.com

Dievčatá z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva boli našou súčasťou od roku 2009, ochota kedykoľvek poradiť a pomôcť, resp. riešiť aktuálne potreby žiakov našej školy, konzultácie s vyučujúcimi a vzájomná naša spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. Vážime si všetky formálne ako aj neformálne vzájomné stretnutia a ďakujeme im aj touto cestou za všetko, čo pre nás a pre našich žiakov, svojich klientov robili a aj naďalej robia.

Mgr. Krivošík I., riaditeľ školy

Novinky

Comments are disabled.