Vážení rodičia, milí žiaci!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa bude konať dňa 4. septembra 2023 so začiatkom o 8,30 hod. v priestoroch školskej jedálne. Školský klub detí a školská jedáleň ešte v tento deň nebude v prevádzke.

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete od vyučujúcich a vedenia školy.

Na všetkých sa teší kolektív školy.

Novinky

Comments are disabled.