Riaditeľ školy Mgr. Ivan Krivošík oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov podľa § 150, ods. 5 poskytuje žiakom z organizačných dôvodov

riaditeľské voľno na deň 27.10.2023 (piatok).

V tento deň nebude v prevádzke ani školský klub detí.

Novinky

Comments are disabled.