Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostný začiatok školského roka 2022/23 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 o 8,00 hod. v školskej jedálni (vedľajšia budova našej školy).

V tento deň ešte nebude pre žiakov ani obed ani školský klub detí.

Každý žiak (jeho zákonný zástupca) má podľa rozhodnutia ministra s účinnosťou od 1.9.2022 povinnosť priniesť so sebou do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti.

http://pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

Na všetkých Vás, milí rodičia, ako aj vás, milí žiaci sa veľmi tešíme.

Vedenie školy a pedagógovia

Novinky

Comments are disabled.