Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa bude konať 30. júna o 8,00 hod. ráno najskôr v triedach so svojimi triednymi učiteľmi a potom hromadne v jedálni školy o 8,30 hod.

Tešíme sa na Vás.

Vedenie školy

Novinky

Comments are disabled.