Prevádzka našej školy je v období od 25.11. do 9.12. v nezmenenom režime. V zmysle vyhlášky č. 262 ÚVZ SR  z 24. novembra 2021 sa žiakom a učiteľom v škole nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest rúškami alebo respirátorom. Nariadenie sa nevzťahuje na žiakov a učiteľov, ktorí majú výnimku v zmysle tejto vyhlášky.

Žiakov, ktorí majú súhlas od zákonných zástupcov naďalej testujeme ako doposiaľ v škole každý pondelok, resp. podľa potreby vo štvrtok. Ostatní žiaci, ktorí dostali testy na domáce použitie sa testujú doma a rodičia majú povinnosť podľa dohody oznamovať triednym učiteľom ich použitie.

Pred vstupom do budovy školy musí každý žiak prejsť ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúška).

Dôrazne žiadame všetkých o dodržiavanie hygienických nariadení, našich opatrení a prosíme dôsledne sledovať zdravotný stav vašich detí a v prípade podozrenia na chorobu, zhoršenie zdravotného stavu neposielať alebo neodprevádzať ich do školy.

Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní žiadame oznamovať triednym učiteľom alebo na služobné telefóny.

Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Na vyučovaní sa može zúčastňovať dištančne.

ŠKD je v prevádzke ako doteraz.

Vedenie školy

Novinky

Comments are disabled.