Srdečne všetkým prajeme Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky, pokoja a v Novom roku 2020 veľa zdravia, šťastia a úspechov. Kolektív zamestnancov našej školy

Novinky

Comments are disabled.