V decembri 2019 sme prijali výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý implementuje MPC Bratislava a je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalite vzdelávania a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Vďaka nemu sme získali na obdobie február 2020-august 2022 nové pracovné miesto na pozíciu asistenta učiteľa so zdravotným znevýhodnením.

Novinky

Comments are disabled.